Projectleider

Een bij dLoop ingehuurde projectleider geeft leiding aan een team van deskundigen uit een of meerdere bedrijven of organisaties. De projectleider draagt zorg voor een prettige, constructieve en resultaatgerichte sfeer binnen het team en het realiseren van de projectdoelen. Afhankelijk van de opdracht kan dit zijn van planontwikkeling tot en met projectrealisatie.

De projectleider kan:

 • een projectplan ontwikkelen;
 • een multi-disciplinair team leiden;
 • commitment verwerven voor het projectplan;
 • het projectplan implementeren;
 • plannen en sturen op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.
 • Ervaring als projectleider bij:
 • de ontwikkeling van veiligheidsopleidingen in de energiesector;
 • opleidings- en ontwikkelingsbeleid en uitvoeringsplannen;
 • diverse opleidingsinitiatieven van bedrijven in samenwerking met het MBO;
 • CLIB Energie regio 1 in samenwerking met Nuon, AEB, HVC, Corus en vier MTSplus ROC’s;
 • diverse projecten van het Regionaal Technocentrum Amsterdam e.o.